یآسِمان

سیر_نمیشوم_ز_تو

"یه هفته س ندیدمش. باورتون میشه؟"

یه هفته! تعجب میکنم.
دوستم یه هفته س عشقشو ندیده. سخته. دلش تنگ شده. خب حق داره دلش تنگ شه. آدما حق دارن. دوری دلتنگی میاره. آدما از دوری هم مریض میشن. کلافه میشن.
روزی چند بار. یه بار لااقل. اصن هفته ای یه بار. دیدن لازمه.

دوری دلتنگی میاره.
آدم میتونه دلتنگ کسی بشه که ندیدتش؟
دلتنگ کسی که همیشه دور بوده.
چه جوری آدم باید دلتنگ نزدیکی ای بشه که هرگز رخ نداده؟
خب دلتنگی فاصله ی بین دو تا دیداره. مگه نیست؟
پس اسمش چیه؟ وقتی هیچوقت ندیدیش چی باید بگی؟ وقتی هیچوقت ندیدیش. وقتی تنها وسیله ی ارتباطیتون در دسترسه. وقتی داری از تنها وسیله ی ارتباطیتون استفاده میکنی. وقتی هیچوقت نزدیکتر از این نبوده. هیچوقت از صفحه ی گوشیت نزدیکتر نبوده. دلتنگی چه جوری باید اینجا تعریف بشه؟ چه جوری تعریف میشه؟
"دلم برات تنگ شده"؟ برای چی؟ قدم زدناتون؟ خنده هاتون؟ مسخره بازیاتون؟ زل زدناتون؟ گرفتن دستاش؟ یا چی؟.... برای چی؟ مگه کدومشو تا حالا داشتی؟ وقتی هیچ وقت ندیدیش چه جوری میتونستی داشته باشیش؟
دلتنگی چه جوری اینجا تعریف میشه؟ "دلم میخوادت"؟
یا چی؟

دلتنگی فاصله ی بین دو تا دیداره.
یه دیدار اتفاق افتاد.
اما فقط یکی. نه بیشتر.
دلتنگی فاصله ی بین دو تا دیداره.
اما وقتی فقط یه بار دیدیش چی؟
بازم یه چیز کمه.
دیدیش. و بازم یه چیز کمه.
فاصله ی بین کدوم دو تا دیدار؟
مگه دلتنگی ای که بخواد تا ابد کش بیاد بازم اسمش دلتنگیه؟
یعنی بعضی دلتنگیا پایانشون بازه؟
اگه این اسمش دلتنگیه، پس اون دوستم که فقط یه هفته عشقشو ندیده بود چی؟ چرا دلش تنگ شده بود؟ اونم دلتنگیه؟ یا این؟
چه جوری میشه که هم این باشه و هم اون.

چه جوری اونا یه هفته هم بدون هم دووم نمیارن ولی من زنده م؟
من فرق دارم؟
آره. فرق دارم.
آدما فرق دارن با هم.
شرایط آدما رو عوض میکنه.
من یاد گرفتم دلتنگیمو کش بدم. بشه یه رشته ی نازک. یه  نخ. یه کش.
اونا دلتنگیشونو گلوله میکنن. کلاف میکنن. گلوله هه تو گلوشون بزرگ میشه و رشد میکنه و سر یه هفته میشه بغض.
ولی من یاد گرفتم دلتنگیمو کش بدم. که گوله نشه. که نخوره تو سرم. که خفه م نکنه.
ولی تا کجا میتونم کشش بدم بدون این که کمونه کنه؟ بدون این که برگرده؟ بدون این که بخوره تو صورتم؟
تا کجا باید کشش بدم که هنوزم بتونه کش بیاد؟
تا کجا باید هنوزم بتونم؟

چه جوری بدون هم زندگی کردیم؟
ازم میپرسن چه جوری آشنا شدیم.
میفهمم سوال و جواب شروع شده. جواب میدم به همشون.
ذهنم پر میشه از {اون سوالو نپرس}
+ چه جوری با هم آشنا شدین؟
- شروعش از وبلاگ بود.
{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}...
+ از کی با هم دوست معمولی بودین؟
- فکر کنم از 92-93
{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}...
+ کی عاشق هم شدین؟
- یه سال میشه تقریبا.
{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}...
+ تا حالا دیدیش؟
- آره معلومه که دیدم.
{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}...
{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}...
{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}{اون سوالو نپرس}...
و میپرسه.

+ چند بار؟


[ چهارشنبه 10 آذر 1395 ] [ 10:03 ب.ظ ] [ شقا ] نظرات      قالب ساز آنلاین