یآسِمان

سیر_نمیشوم_ز_تو

هر وقت اینو فهمیدی که بعد از ازدواج، دنیات به شوهرت محدود نمیشه، بعد ازدواج کن.

ازدواج یعنی تو حق داری روابط اجتماعیتو داشته باشی، حق داری دوستاتو داشته باشی، حق داری خانوادتو داشته باشی، حق داری شغلتو داشته باشی، حق داری عقایدتو داشته باشی، حق داری دنیاتو داشته باشی،... اما من باهاتم.
یعنی تو خودتی و من منم ولی ما با همیم.
یعنی دنیات کوچیک نمیشه به اندازه ی من.
یعنی دنیات بزرگ میشه به اندازه ی دوتامون.
یعنی بهت اعتماد دارم.
یعنی بهم اعتماد کن.
یعنی سدّت نمیشم.
یعنی همراهت میشم.
یعنی دستتو میگیرم میرسونمت اونجایی که میخوای.
یعنی دستمو بگیر..


[ پنجشنبه 16 دی 1395 ] [ 06:12 ب.ظ ] [ شقا ] نظرات      قالب ساز آنلاین