یآسِمان

سیر_نمیشوم_ز_تو

هیچ وقت پیش تو دستپاچه نشدم.
صورتم سرخ نشد.
نترسیدم.

هیچ وقت واسه اینکه دلتو ببرم "خانوم" نشدم.
"سنگین" نشدم.
سایز لقمه هامو به یک هشتم اندازه ی واقعیشون کاهش ندادم.
با عشوه راه نرفتم.
صدامو نازک نکردم.
خنده های بلند بلند از ته دلمو با یه لبخند ملیح فیک مسخره جایگزین نکردم.
من واسه به دست آوردنت زور نزدم.
هیچ وقت "الکی" نبودم".

هیچ وقت سیاست نداشتم.
هیچ وقت نترسیدم.
هیچ وقت نترسیدم از خودم بودن
یا از تو.
هیچ وقت نترسیدم از این که بگم دوست دارم.

تو دوستم بودی.
قبل از همه ی چیزای دیگه ای که شدی و قراره بشی واسم
دوست بودی.
ما همو دیدیم قبل از اینکه همو ببینیم.

ما تو یه نگاه عاشق نشدیم.
تو دوست بودی.
من چشم نمیخواستم.
چشامو بستم اومدم سمتت.

هیچ رابطه ی عاشقانه ای ما رو به هم وصل نکرد.
عشق شروعمون نبود.
عشق ریشه مون نبود.
ما دوست بودیم.
وصل بودیم.
عشق دلش ما رو خواست
اومد دورمون پیچید.

ما از عشق بالاتریم.

تولدت مبارک بهترین دوست من


[ سه شنبه 17 اسفند 1395 ] [ 12:59 ق.ظ ] [ شقا ] نظرات      قالب ساز آنلاین